Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2015

Pedros7
6665 dc28 500
Red Book
0885 b8b4 500

fantasy-art-engine:

Sindragosa by Chung Kan

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaDragnur Dragnur
0886 9969 500

fantasy-art-engine:

Steampunk Airships by Ioan Dumitrescu

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaDragnur Dragnur

January 17 2015

1252 8f5b 500
Reposted fromforrestdivine forrestdivine
Pedros7
6800 0f64
Reposted bybunchofdianthuses bunchofdianthuses

January 12 2015

Pedros7
3670 30dc 500
Pedros7
1874 89e1 500

January 10 2015

Pedros7
6248 5f2a 500

January 09 2015

Pedros7
7324 acb1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony
Pedros7
9233 534c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadzony dzony
8649 fa1c

freedomtiger:

by valentin rekunenko

Pedros7

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek

January 06 2015

Pedros7
9535 6db8
Reposted fromscorpix scorpix viaNukular Nukular

January 02 2015

1615 d47d
Reposted frommagikarp magikarp viaavaritia avaritia

December 31 2014

Pedros7
4881 f614 500
Reposted byjalokim0 jalokim0
Pedros7
4168 521f 500
Reposted byjalokim0 jalokim0

December 29 2014

Pedros7
5917 bbfc
Reposted frommagicdust magicdust viadzony dzony

December 25 2014

6665 09ea 500
Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame

December 19 2014

Pedros7
5396 40ed 500
Reposted by21Luna12 21Luna12

December 18 2014

Pedros7
that's.. actually genious O_O
Reposted fromusotsuki usotsuki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl